Przejdź do treści
Chłopcy
widok
stół2
izba2
Dziewczyny
Dzieci
Przejdź do stopki

Sromowce Niżne

Treść

Koło Gospodyń Wiejskich w Sromowcach Niżnych założyła pani Stefania Baszak. Wraz z Marią Magiera w roku 1965. Jeździły do urzędów załatwiając różne sprawy potrzebne do zaangażowania ludności w społeczną pracę na rzecz kultury i rozwoju Sromowiec. Urządzały w remizie kursy i szkolenia np. kroju, szycia i haftowania strojów regionalnych, gotowania i pieczenia. Do koła należało wtedy ponad 40 sromowianek, a z biegiem lat, gdy Sromowce stawały się miejscowością turystyczną, zajmowały się wynajmowaniem kwater i gotowaniem dla gości, więc nie miały czasu na spotkania. W zimie angażowali się mężczyźni, ale latem szli na łódki i kobiety zostawały same w domu przy gospodarce. Od 1995 roku gmina organizowała co roku imprezy takie jak dożynki, degustacja potraw i festyny. Koło gospodyń przygotowywało na nie tradycyjne sromowskie jedzenie. Przygotowywały programy artystyczne jako wiejskie grupy teatralne.

Do 2007 roku działało już tylko 5 kobiet: Maria Magiera (Dusycka), Janina Borzęcka (Kowolowa), Anna Regiec Wojtkowa), Antonina Sienkiewicz (Wojtusinowa), Antonina Plewa (Golusiowa). W 2007 roku ciotce Dusycce (Marii Magiera), minęło 40 lat od czasu, gdy zaczęła przewodzić Kołem, dlatego przekazała je Zofii Plewie (Golusiowej), która do dziś sprawuje funkcję przewodniczącej. Dołączyły wtedy: Krystyna Waradzyn (Biadoskowa) i Zofia Wysoczyńska (Stefankowa). Następnie - Agata Regiec (Kubicona), Ewa Regiec (Pudlicona), Barbara Borzęcka (Bugarowa) i Elżbieta Gałowicz (Klejowa). Co roku Koło bierze udział w imprezach wiejskich i gminnych, jak i w promocyjnych wyjazdach po Polsce. W 2009 roku Koło brało udział w Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach. Na 16 kół z całego województwa zdobyły I miejsce. W 2016 roku w Jabłonce na takim samym Przeglądzie również zajęły I miejsce i przez to zakwalifikowały się do „Pogórzańskich Godów” w Łużnej, gdzie zdobyły Złotą Różdżkę i I miejsce za program artystyczny pt. „Namówiny”.

Obecny skład zarządu tworzą:

  • Przewodnicząca- Zofia Plewa
  • Zastępca przewodniczącej- Elżbieta Gołowicz
  • Członek zarządu: Ewa Regiec

Pozostałe członkinie- Zofia Wysoczyńska, Agata Regiec, Barbara Borzęcka, Antonina Plewa, Janina Borzęcka.

16857